0
Wish List (0)
Product Compare 0

potolochnie plitiplitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

120р.


Strana proizvoditel:polsha
Brend:Rockfon
Kollekciya:Classic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:10,08
Kol-voshtvup:28
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
супер цена
хит продаж

131р.


Strana proizvoditel:kitay
Brend:Bau Master
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:4,32
Kol-voshtvup:12
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

134р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

138р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

138р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

140р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

140р.


Strana proizvoditel:polsha
Brend:Rockfon
Kollekciya:Classic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:10,08
Kol-voshtvup:28
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

145р.


Strana proizvoditel:germany
Brend:AMF
Kollekciya:Knauf
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х13 мм
Tolshina mm:13
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

145р.


Strana proizvoditel:polsha
Brend:Rockfon
Kollekciya:Classic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:10,08
Kol-voshtvup:28
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

185р.


Strana proizvoditel:germany
Brend:AMF
Kollekciya:Knauf
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х13 мм
Tolshina mm:13
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

190р.


Strana proizvoditel:germany
Brend:AMF
Kollekciya:Knauf
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х13 мм
Tolshina mm:13
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

220р.


Strana proizvoditel:polsha
Brend:Rockfon
Kollekciya:Classic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:11,52
Kol-voshtvup:32
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

250р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

270р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Microlooc
Razmervmm:600х600х14 мм
Tolshina mm:14
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

310р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

322р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х12 мм
Tolshina mm:12
Kol-vo v up m2:7,2
Kol-voshtvup:20
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

335р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Basic
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х13 мм
Tolshina mm:13
Kol-vo v up m2:6,48
Kol-voshtvup:18
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

360р.


Strana proizvoditel:germany
Brend:AMF
Kollekciya:Knauf
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,04
Kol-voshtvup:14
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

360р.


Strana proizvoditel:germany
Brend:AMF
Kollekciya:Knauf
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,04
Kol-voshtvup:14
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

420р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

470р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Tegular
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem
хит продаж

530р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:5,76
Kol-voshtvup:16
Cvet:beliy
Vodostoykost:(RV%) 90
plitapotolochnaya
rekomenduem

980р.


Strana proizvoditel:angliya
Brend:Armstrong
Kollekciya:Specific
tipkromki:Board
Razmervmm:600х600х15 мм
Tolshina mm:15
Kol-vo v up m2:4,32
Kol-voshtvup:12
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Showing 1 to 23 of 23 (1 Pages)