0
Wish List (0)
Product Compare 0

poshirine yacheykipotolkigriliato
rekomenduem

890р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:150х150
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

890р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:150х150
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,054р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,081р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,100р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,120р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:120х120
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

1,120р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:120х120
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,335р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,340р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,340р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

1,360р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

1,399р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,506р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

1,530р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:100х100
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,531р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,650р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

1,790р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

1,790р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

2,040р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:75х75
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

2,690р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:beliy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem

2,690р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:metallic
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
potolkigriliato
rekomenduem
хит продаж

3,050р.


Strana proizvoditel:russiya
Brend:Cesal
razmer yaceyki v mm:50х50
Razmervmm:600х600х40х10 мм
Tolshina mm:0,32
Kol-voshtvup:60
Cvet:cerniy
Vodostoykost:100%
Klass pozharostoykosti:КМ1 не горючие
Tip pomecheniya:Магазины, кафе, гостиницы, школы, спортзалы, офисы, бассейны
Showing 1 to 22 of 22 (1 Pages)