0
Wish List (0)
Product Compare 0

iskustvennayapodlozhkastroitelnaya2mm

30р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:PPE
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:52.5
Vesupakovki:2000gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:58000х900х2
materialtovara:vspeninniypolienilen
sovmestimoststeplimpolom:net
Sroksluzhby:20let
podlozhkastroitelnaya3mm

40р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:PPE
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:52.5
Vesupakovki:2000gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:58000х900х3
materialtovara:vspeninniypolienilen
sovmestimoststeplimpolom:net
Sroksluzhby:20let
podlozhkalistovaya3mmzeleniylist
rekomenduem
хит продаж

55р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:5
Kol-voshtvup:10
Vesupakovki:500gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:1000х500х3
materialtovara:estrudirovanniypenapolisterolvisokoyplotnosti
sovmestimoststeplimpolom:da
podlozhka
rekomenduem
хит продаж

59р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:15
Kol-voshtvup:1
Vesupakovki:2000gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:6820х2200х0,1
materialtovara:Полиэтилен высокой плотности
sovmestimoststeplimpolom:net
podlozhka
rekomenduem
хит продаж

79р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:10
Kol-voshtvup:1
Vesupakovki:2000gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:4550х2200х0,2
materialtovara:Полиэтилен высокой плотности
sovmestimoststeplimpolom:net
podlozhkalistovayadlyateplogopola3mm
rekomenduem

85р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:5
Kol-voshtvup:10
Vesupakovki:400gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:1000х500х3
materialtovara:estrudirovanniypenopolisterolvisokoyplotnosti
sovmestimoststeplimpolom:da
podlozhka
rekomenduem
хит продаж

95р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:10
Kol-voshtvup:20
Vesupakovki:500gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:1000х500х1,5
materialtovara:estrudirovanniypenapolisterolvisokoyplotnosti
sovmestimoststeplimpolom:da
podlozhkalistovaya3mmzeleniylist
rekomenduem
супер цена
хит продаж

105р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Solid
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:5,25
Kol-voshtvup:10
Vesupakovki:500gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:1050х500х5
materialtovara:estrudirovanniypenapolisterolvisokoyplotnosti
sovmestimoststeplimpolom:da
podlozhkatuplex3mm
rekomenduem

150р.


stranaproizvoditel:russiya
Brend:Domoflex
Kollekciya:iskusstvennayapodlozhka
Количество м2 в уп.:10
Vesupakovki:2000gr
Klasspozharostoykosti:km5
Razmervmm:10000х1000х3
materialtovara:dvasloyapolietilenovoyplenkisgranulamiizpenopolisterola
sovmestimoststeplimpolom:da
Sroksluzhby:50let
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)