0
Wish List (0)
Product Compare 0

Teck Woodplintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый Титан
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 120х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х120х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый Титан
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый Титан
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf100x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 100х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х100х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf120x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 120х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х120х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf120x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 120х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х120х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf120x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 120х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х120х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf120x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый Титан
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х120х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf140x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Белый 2150х140х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:14kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х140х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
plintusmdf70x16
-22%

750р.960р.


stranaproizvoditel:Россия
Brend:Teck Wood
Kollekciya:Цветной 75х16
Kol-voshtvup:12
Vesupakovki:10kg
Klasspozharostoykosti:KM3
Razmervmm:2150х75х16
materialtovara:mdf
Sroksluzhby:50let
Tipkrepleniya:naklipsikley
Showing 1 to 24 of 145 (7 Pages)