0
Wish List (0)
Product Compare 0

Grabo

Grabo


Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,196р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex Start 40
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:4
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2700
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,099р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Elite 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:3700
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,810р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,580р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 50
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:5
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,860р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Mega
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:10
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:5300
shirina:2м
namotka:15 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,196р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex Start 40
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:4
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2700
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,099р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Elite 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:3700
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,860р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Mega
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:10
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:5300
shirina:2м
namotka:15 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,810р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,580р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 50
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:5
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,860р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Mega
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:10
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:5300
shirina:2м
namotka:15 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,580р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 50
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:5
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,099р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Elite 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:3700
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,860р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Mega
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:10
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:5300
shirina:2м
namotka:15 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,810р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 60
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:6
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

1,580р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Flex GymFit 50
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:5
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:2900
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,470р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Extreme 80
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:8
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:4200
shirina:2м
namotka:20 м/п
Linoleumgraboflex
rekomenduem

2,860р.


stranaproizvoditel:Vengriya
Brend:Grabo
Kollekciya:Sport Mega
Klass prochnosti:43
Tolshina mm:10
Kol-vo v rulone m2:40
Klass pozharostoykosti:КМ2
ves m2/g:5300
shirina:2м
namotka:15 м/п
Showing 1 to 24 of 91 (4 Pages)